Zaloguj się

po zalogowaniu dostępne będą informacje dla mieszkańców SM Stryjeńskich

Użytkowanie wieczyste - przekształcenie

Plakat informacyjny Miasta dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. pobierz plakat