Zaloguj się

po zalogowaniu dostępne będą informacje dla mieszkańców SM Stryjeńskich

Zmiana sposobu odbioru odpadów stałych

Szanowni Państwo,
od dnia 1 lutego 2014 r. w dzielnicy Ursynów zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wstrzymany zostanie odbiór odpadów segregowanych we wtorki spod drzwi mieszkań.
Odpady należy segregować w domu i wyrzucać do odpowiednich pojemników w altanie śmietnikowej.
Segregacja polegać będzie na podzieleniu nieczystości na poszczególne grupy:

Odpady suche (pojemnik koloru czerwonego): papier, plastik, metal.
Szkło opakowaniowe (pojemnik koloru zielonego): butelki, słoiki.
Odpady zmieszane (pojemnik koloru czarnego): odpady kuchenne, zabrudzone opakowania np. po olejach spożywczych.
Odpady budowlane należy zgłosić u administratora. Zostanie postawiony kontener na koszt Właściciela przeprowadzającego remont.
Elektro śmieci należy zgłosić u administratora. Będą odebrane przez firmę specjalistyczną.
Szczegółowe zasady segregacji opisane są w oddzielnej informacji znajdującej się w pliku PDF.
Administrator