Zaloguj się

po zalogowaniu dostępne będą informacje dla mieszkańców SM Stryjeńskich

Zmiana taryf za dostawę ciepła

W związku ze wzrostem taryf firmy Dalka Warszawa - dostawcy ciepła do budynku z dniem 01 września zostaną podniesione Uchwałą nr 8/2013 opłaty: stała i zmienna za centrale ogrzewanie oraz opłata za podgrzanie wody zimnej. Treść uchwały Pobierz PDF.

Zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Stryjeńskich"

Walne Zgromadzenie zdecydowało o zmianie niektórych paragrafów Statutu Spółdzielni. Zmianie uległy następujące paragrafy Statutu - pobierz spis zmian PDF. Wykaz zmian wraz z treścią dostępny jest po zalogowaniu w zakładce "Akty prawne". Dostępna jest także ujednoliona treść Statutu.

Raport otwarcia

Szanowni Państwo,
W części dla mieszkańców w zakładce "Inne dokumenty" został umieszczony raport otwarcia z października 2012, gdzie mogą się Państwo zapoznać z sytuacją naszej Spółdzielni.

Odbiór odpadów stałych.

 Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Zmiany dotyczą zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków wielorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkanych. W związku z powyższym Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązani są do:

Czytaj więcej...